Historia
1978 startade Lars Malmberg sitt företag Malmbergs El AB i sin mammas källare för att skapa sig en inkomst, men sedan dess har omfattningen ökat till att idag omsätta ca. 20 MSEK. Företaget satsar på uppbyggnaden av varaktiga kundrelationer, ständig utveckling inom produkt och tjänsteutbudet.
Bolaget ombildades från enskild företag till aktiebolag 1987.

Inom vår kundsektor finns byggindustrin, tung industri, bostadsbolag, sågverk, kommuner, kyrkor, skolor och privatpersoner.

Visionen var som sloganen ”allt inom el” och idag täcker vi de mesta inom el, tele och data.

Elinstallationer, Vitvaror, Styrsystem, Övervakandesystem, Inbrottslarm, Brandlarm, Data,
Telefonväxlar, Teleinstallationer & Apparatskåpsinstallationer.

Vi tror på fortsatt lysande framtid.

Affärsidé
”Allt inom el”

Målet var och är att kunna tillgodose våra kunder med ett vinnande koncept med tillfredsställande lösningar och erbjuda allt från projektering till färdig produkt.
Vi har hög kvalitet, god miljö samt kunnig välutbildad personal, vilket alltid har varit vår ledstjärna och koncept.